EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 50.1 (BEKLENTI54.5 ONCEKI54.7)