EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 50.1 (BEKLENTI54.5 ONCEKI54.7) EURO BOLGESI BILESIK PMI ENDEKSI AGUSTOS`TA 51.6 (BEKLENTI54.9 ONCEKI54.9) EURO BOLGESI IMALAT SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 51.7 (BEKLENTI 52.9 ONCEKI51.8)

EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 50.1 (BEKLENTI54.5 ONCEKI54.7) EURO BOLGESI BILESIK PMI ENDEKSI AGUSTOS`TA 51.6 (BEKLENTI54.9 ONCEKI54.9) EURO BOLGESI IMALAT SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 51.7 (BEKLENTI 52.9 ONCEKI51.8)

2020 08 21 Tarihinde Yayınlandı

EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 50.1 (BEKLENTI54.5 ONCEKI54.7) EURO BOLGESI BILESIK PMI ENDEKSI AGUSTOS`TA 51.6 (BEKLENTI54.9 ONCEKI54.9) EURO BOLGESI IMALAT SEKTORU PMI AGUSTOS`TA 51.7 (BEKLENTI 52.9 ONCEKI51.8)

İLGİLİ HABERLER