EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -17.2 (BEKLENTI-24.4 ONCEKI-26.1) EURO BOLGESI TUKETICI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA-14.7 (BEKLENTI-14.7 ONCEKI-14.7) EURO BOLGESI SANAYI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -14.7 (BEKLENTI-14.4 ONCEKI-16.2) EURO BOLGESI EKONOMIK GUVEN ENDEKSI +87.7 (BEKLENTI ONCEKI+82.3 )

EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -17.2 (BEKLENTI-24.4 ONCEKI-26.1) EURO BOLGESI TUKETICI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA-14.7 (BEKLENTI-14.7 ONCEKI-14.7) EURO BOLGESI SANAYI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -14.7 (BEKLENTI-14.4 ONCEKI-16.2) EURO BOLGESI EKONOMIK GUVEN ENDEKSI +87.7 (BEKLENTI ONCEKI+82.3 )

2020 08 28 Tarihinde Yayınlandı

EURO BOLGESI HIZMET SEKTORU GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -17.2 (BEKLENTI-24.4 ONCEKI-26.1) EURO BOLGESI TUKETICI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA-14.7 (BEKLENTI-14.7 ONCEKI-14.7) EURO BOLGESI SANAYI GUVEN ENDEKSI AGUSTOS`TA -14.7 (BEKLENTI-14.4 ONCEKI-16.2) EURO BOLGESI EKONOMIK GUVEN ENDEKSI +87.7 (BEKLENTI ONCEKI+82.3 )

İLGİLİ HABERLER