ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +45 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI+43 MFK)