ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +45 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI+43 MFK) ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 3420 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI3375 MFK)