ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +43 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI+58 MFK)