ABD DOGALGAZ STOKLARI DEGISIMI +43 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI+58 MFK) ABD TOPLAM DOGALGAZ STOKLARI 3375 MILYAR FEET KUP (BEKLENTI MFK ONCEKI3332 MFK)